تبلیغات
کمیته راگبی استان تهران - مطالب تیر 1395
 
نوشته شده توسط : مازیار اعرابی
بسمه تعالی 

آئین نامه کلی مسابقات تک راگبی زیر 16 سال آقایان و بانوان 
سال 1395

•  مسابقات در گروه سنی زیر 16 سال برگزار میگردد.
•  همراه بودن مربی رسمی انجمن با تمامی تیمها الزامی است.
•  هرمربی حق همراهی یک تیم را دارد.
•  لباس تعداد شکل شماره دار 1-10 برای تمامی تیمها الزامی میباشد.
•  هرتیم شامل 10 بازیکن ، یک سرپرست و یک مربی جمعا" 12 نفر میباشد.
•  مسابقات بصورت 7 نفره برگزار میگردد.
•  هربازیکن حق همراهی یک تیم را دراین دوره ازمسابقات دارد.
•  زمان مسابقات بصورت دو نیمه 7 دقیقه ای و 2 دقیقه استراحت بین هر نیمه میباشد.
•  بازی کردن هر 10 بازیکن در هر مسابقه الزامی میباشد و درصورت تعویض نیمه دوم الزاما" تعویض انجام گردد.
•  امتیاز مسابقات بصورت تیم برنده 2 امتیاز مساوی 1 امتیاز و بازنده بدون امتیاز میباشد.
•  مسابقات توسط یک داور وسط و قضاوت میگردد و درمسابقات مرحله نهائی با 3 داور.
•  تمامی هزینه ها به غیر از خوابگاه بعهده تیمهای شرکت کننده میباشد.(رفت و آمد ، تغذیه و آب)
•  همراه داشتن اصل شناسنامه یا کارت ملی همراه با گواهی تحصیلی عکس دار و بیمه ورزشی راگبی در زمان پذیریش الزامی میباشد.
•  مسابقات چون برای انتخابی تیم ملی نوجوانان میباشد هیچ بازیکنی حق تغییر شماره پیراهن خود را ندارد و درصورت مشاهده تخلف محسوب میگردد.
•  درصورت استفاده از بازیکن 1/1/79 به بالا تخلف محسوب میشود و برای آن بازی که بازیکن بازی کرده با قسمت فنی محسوب میگردد.
•  اجرای کلیه موارد اعلام شده بعهده مربی و سرپرست تیم میباشد و هیچ جریمه ای برای بازیکنان وجود ندارد.
•  ارائه معرفی نامه تیمها توسط کمیته راگبی یا هیات انجمن های استان الزامی میباشد درزمان پذیریش تیمها.
•  مسابقات در یک روز انجام میگردد.
•  مسابقات راس ساعت 10 صبح آغاز میگردد.
•  مسابقات براساس حضور تیمها در نصف زمین انجام میگردد.
•  سرپرست کل مسابقات مهدی حسنعلی رئیس کمیته تگ راگبی میباشد.
•  مسئولیت فنی و داوری مسابقات بر عهده علی درفکی مسئول کمیته داوران جوان میباشد.
•  کلیه موارد پیش بینی نشده دراین آئین نامه توسط رئیس کمیته تگ راگبی و کمیته فنی مسابقات تصمیم گیری خواهد شد.
•  جوایز مسابقات کاپ  - حکم – مدال میباشد.

انجمن راگبیتاریخ انتشار : یکشنبه 27 تیر 1395 | نظرات
نوشته شده توسط : مازیار اعرابی
بسمه تعالی 

آئین نامه کلی مسابقات لیگ برتر آقایان و بانوان 7 نفره و 15 نفره آقایان سال 1395
مسابقات بر اساس مقررات فدراسیون جهانی و انجمن راگبی ایران برگزار میگردد
آئین نامه مسابقات براساس قوانین فدراسیون جهانی – انجمن راگبی کشور و فدراسیون انجمنهای ورزشی برگزار میگردد.

رده سنی – آزاد
•  هر تیم شامل 12 بازیکن – یک مربی – کمک مربی – سرپرست – پزشک در صورت داشتن مدرک رسمی پزشکی. 
•  هیچ بازیکنی – مربی – سرپرست حق دخالت یا مشاوره به تیمهای دیگر را در کنار زمین مسابقات نداشته. 
•  اگر تیمی به غیر از اسامی شرکت کنندگان که به کمیته برگزاری اعلام نموده از بازیکن دیگری استفاده نماید. برای تیم خاطی باخت فنی منظور میگردد.
•  هربازیکنی که در هر تیم باری نماید درمسابقات 15 نفره چون بصورت استانی برگزار میگردد فقط حق شرکت در همان استان را دارد.
•  هیچ مربی و سرمربی اجازه مربیگری بیش از یک تیم را نخواهد داشت.
•  هرتیم میبایست دارای دو دست لباس تیره و روشن باشد.
•  شماره بازیکنان 1 الی 12 میباشد.
•  بازیکنان که به عنوان آب رسان در زمانهای توقف بازی داخل زمین میشوند ، می بایست از کاور مخصوص استفاده نمایند در غیر اینصورت تخلف محسوب میگرددو برای مربی کارت قرمز محسوب میگردد.
•  مشمولان خدمت مقدس سربازی حق بازی نداشته و ارائه کارت دانشجویی ؛ گواهی تحصیلی و کارت پایان خدمت الزامی میباشد.(مسئولیت اجرائی بعهده هیات استان میباشد)
•  حضور بازیکنان که بدون کسب مجوز از انجمن و فدراسیون به مسابقات خارجی رفته حق شرکت در کلیه مسابقات داخلی را نداشته ودرصورت مشاهده باخت فنی برای تیم استفاده کننده محسوب میگردد مگر با مجوز کتبی فدراسیون انجمن های ورزشی شرکت نمایند.
•  درخصوص پوشش لباس خصوصا" بانوان چنانچه سرپرست کل مسابقات از پوشش ایراد بگیرید و برابر مقررات پوشش تیمهای ملی نباشد ملزم به تغییر لباس بوده و یااز حضورآنان جلوگیری بعمل می آید.
•  درخصوص مسابقات بانوان حضور خبرنگاران میبایست با مجوز حراست استان میزبان باشد.
•  بازیکنان ، مربیان و سرپرست فقط حق همراهی یا مشاوره در زمین هیچ تیمی به غیر از تیم خود را نداشته و درصورت مشاهده و اعلام توسط کادر داوری تخلف محسوب میگردد.
•  ارائه کارت بیمه ورزشی راگبی الزامی میباشد و کارت بیمه ورزشی ، کارت مسابقات محسوب میگردد.
•  بازیکنان به هیچ عنوان حق تغییر شماره پیراهن خود را نداشته چون این مسابقات انتخابی تیمهای ملی میباشد.
•  میزبان فقط ملزم به خوابگاه رایگان میباشد و هزینه های رفت وآمد ، تغذیه و آب بعهده تیمها میباشد.
•  پذیریش تیمها عصر روز قبل از مسابقه  از ساعت 12 میباشد و خروج صبح روزبعد از مسابقه.
•  مسابقات زیر نظر سازمان لیگ و کمیته داوران بانوان و آقایان میباشد.
•  کلیه موارد پیش بینی نشده توسط کمیته فنی مسابقات رئیس سازمان لیگ – رئیس کمیته داوران – دو نماینده مربیان که در محل مسابقات انتخاب میگردند و نماینده تام الختیار انجمن تصمیم گیری میشود.
شرایط میزبانی 
•  میزبان موطف است به تیمهای حاضر درمسابقات خوابگاه و ترانسپورت شهری درصور دور بودن خوابگاه از محل مسابقات ارائه نماید.
•  زمین مسابقه میبایست چمن طبیعی باشد.
•  گل پست ها باید دارای حفاظ باشد.
•  میزبان میبایست خوابگاه جدا از ورزشکاران برای داوران به تعداد 15 نفره آماده نماید و تغذیه و آب داوران بعهده میزبان میباشد.
•  میزبان میبایست پانزده میلیون ریال جهت کمک هزینه برگزاری مسابقات به سازمان لیگ پرداخت نماید.
•  جوایز مسابقات کاپ – مدال – حکم میباشد که توسط انجمن در اختیار میزبان قرارمیگرد.
•  حضور نیروی انتظامی ، پزشک و آمبولانس الزامی میباشد و بدون حضور هریک از آنان مسابقات انجام نمی گردد.
درخصوص اطلاعات بیشتر و هرگونه تغییردربرنامه ها توسط سایت رسمی انجمن به آدرس www.rugbyiran.ir 
اطلاع رسانی میگردد.
پذیریش تمامی تیمها منوط به معرفی نامه کتبی ازهیات انجمن های ورزشی یا کمیته راگبی استان میباشد، در غیر این صورت به هیچ عنوان تیمی پذیریش نمی شود.تاریخ انتشار : یکشنبه 27 تیر 1395 | نظرات
نوشته شده توسط : مازیار اعرابی
..........اطلاعیه...........

قابل توجه تیم های شركت كننده در مسابقات تگ راگبی
كلیه تیم های شركت كننده با معرفی نامه هئیت استان پدیرش میشوند.تاریخ انتشار : پنجشنبه 24 تیر 1395 | نظرات
نوشته شده توسط : مازیار اعرابی

بندر گز الف، قهرمان مسابقات تگ راگبی جام عفاف شد
تورنمنت پنج جانبه تگ راگبی دختران زیر ۱۶ سال با قهرمانی تیم بندرگز الف به پایان رسید.
دراین رقابتها که با همکاری انجمن راگبی و کمیته تگ راگبی و به میزبانی تهران در ورزشگاه تختی برگزار شد، تیم ها به صورت دوره ای با هم به رقابت پرداختند و در پایان تیم های بندر گز الف، ستارگان تهران و بندر گز ب به مقام های اول تا سوم دست یافتند و تیم های محفل نو و آفرینش از استان البرز به مقام های چهارم و پنجم رسیدند.
مهدی حسنعلی رییس کمیته تگ راگبی ایران، مجید سلامی رییس کمیته راگبی استان تهران و حمید شریفی از پیشکسوتان راگبی از نزدیک شاهد برگزاری این رقابتها بودند.
آیناز دماوندی مربیگری تیم های نماینده استان گلستان، زهرا سلیم نژاد مربیگری تیم ستارگان تهران و خانم سلگی مربیگری تیمهای البرزی را بر عهده داشتند.
همچنین برای آمادگی هرچه بیشتر داوران تگ راگبی پیش از شروع مسابقات، بازآموزی قوانین داوری توسط زهرا نوری برای ۷ داور حاضر از استانهای تهران، البرز و گلستان برگزار شد.
خانمها شیدا داداشی و هانیه مکی از استان گلستان، سمانه زمانی و فاطمه فلاح مراد از تهران، سحر جانعلی، ناهید بیارجمندی و زهراسلیم نژاد از استان البرز  داوران حاضر در این مسابقات بودند.
همچنین این مسابقات با سرپرستی زهرانوری به انجام رسید.
در پایان مسابقات به تیم های برتر توپ راگبی به عنوان هدیه اهدا شد.تاریخ انتشار : پنجشنبه 24 تیر 1395 | نظرات
نوشته شده توسط : مازیار اعرابی
آیین نامه مسابقات قهرمانی کشور تگ راگبی


- مسابقات در تاریخ 1/5/95 برگزار میگردد
- تیمهای شرکت کننده از 10 بازیکن و یک مربی و  یک سرپرست تشکیل میشوند
- هر تیم مجاز به استفاده از بازیکنان متولد 1/1/79 به بعد میباشد
- تمامی بازیکنان باید دارای شناسنامه،گواهی اشتغال به تحصیل و کارت بیمه ورزشی راگبی باشند
- تمامی تیمها باید لباس ورزشی متحدالشکل به همراه داشته باشند
- مسابقات راس ساعت 10 صبح در زمین چمن شماره 4 آزادی شروع میشود
- ورزشکاری که با کارت قرمز جریمه شود در محل مسابقات کمیته انضباطی شده و مسولین در مورد ادامه حضور ایشان در مسابقات تصمیم گیری خواهند کرد
- ساعت 8 الی 10 صبح جلسه قرعه کشی و توجیهی برای تمامی مربیان و داوران حاضر در مسابقات برگزار میگردد که حضور همه داوران و مربیان در این جلسه الزامیست
- بازی کردن تمامی 10 عضو یک تیم در طول یک بازی الزامیست بطوری که اگر تیمی در نیمه اول بازیکنان خود را تعویض ننمایند در ابتدای نیمه دوم باید هر سه تعویض خود را انجام دهد
- در پایان مسابقات به تیمهای برتر کاپ قهرمانی،مدال و حکم قهرمانی اهدا میگرددتاریخ انتشار : پنجشنبه 24 تیر 1395 | نظرات
نوشته شده توسط : مازیار اعرابی
قابل توجه تیمهای شرکت کننده تگ راگبی دختران و پسران
روابط عمومی انجمن راگبی اعلام کرد کلیه تیمهای شر کت کننده در مسابقات تگ راگبی میبایست جهت شرکت در مسابقات موارد ذیل را مورد توجه قرار دهند.
1- ارائه شناسنامه – گواهی اشتغال به تحصیل عکس دار-کارت بیمه ورزشی راگبی
2- به عیچ عنوان نفر اضافه پذ یرش نمیشود
3- حضور تمامی مربیان در جلسه شب قبل از مسابقه الزامی میباشد
4- قرعه کشی  پسران ساعت 8:30 صبح در محل مسابقات زمین شماره 4 آزادی میباشد
5- پذیرش خوابگاه پسران عصر روز 31 مرداد ماه میباشد مسابقات روز اول تیرماه خوابگاه صرفا برای تیم هایی میباشد که در تاریخ مقرر اعلام آمادگی نمودند : آدرس خوابگاه خیابان اشرفی اصفهانی خیابان سیمون بولیوار نبش کوچه ا لائمه ورزشگاه یاس تلفن 44870095
6- قرعه کشی دختران ساعت 8:30 در محل خوابگاه 
7- پذ یرش از ساعت 10 صبح روز 7 مرداد مسابقات روز 8 مرداد گرگان میدان ترمینال استادیوم 15 هزار نفری کریم آباد خوابگاه ورزشکارانتاریخ انتشار : شنبه 19 تیر 1395 | نظرات
نوشته شده توسط : مازیار اعرابی
مسابقات راگبی جام رمضان
گرامیداشت شهدای مدافع حرم
با حضور شش تیم
پاسارگاد
شهرداری تبریز
شهر باران گیلان
خلیج فارس
انجمن قم
داتیس
و به میزبانی تهران در تاریخ 95/4/11 در ورزشگاه تختی تهران برگزار شد.
این مسابقات در دو گروه سه تیمی
که بعد از انجام دور گروهی
 چهار تیم شهر باران و داتیس ، پاسارگاد و خلیج فارس در مرحله نیمه نهایی به مصاف هم رفتند
با برد شهر باران و پاسارگاد مقابل حریفان خود موفق شدند به فینال صعود کنند.
 تیم داتیس در دیدار رده بندی از سد تیم خلیج فارس گذشت و به مقام سوم رسید.
فینال این مسابقات هم که به قضاوت علی درفکی و کمک فرشید صدیقی و مصطفی اعرابی انجام شد ، در پایان وقت قانونی دو تیم به تساوی 5 ، 5 رسیدند و تیم پاسارگاد با زدن ترای طلایی به مقام قهرمانی رسید.


بقیه در ادامه مطلب.......

ادامه مطلب

تاریخ انتشار : شنبه 12 تیر 1395 | نظرات
نوشته شده توسط : مازیار اعرابی

قابل توجه داوران بانوان راگبی کشور
انجمن راگبی اعلام کرد مسابقات تگ راگبی دختران زیر 16 سال کشوری در تاریخ 95/5/1 در گلستان برگزار میگردد .لذا داورانی که میخواهند جهت قضاوت در این مسابقات همکاری داشته باشند با مسئول کمیته داوران بانوان سودابه کشت کار از طریق شماره  09118668583  تا تاریخ  95/4/23 اعلام امادگی نمایند.تاریخ انتشار : شنبه 5 تیر 1395 | نظرات
نوشته شده توسط : مازیار اعرابی

1- مسابقات دسته یک کشوری 7 نفره     آقایان 21-22 مردادماه     خرم آباد
2- مسابقات لبگ برتر کشوری 7 نفره      آقایان     11-12 شهریور ماه    کرمان
3- مسابقات دسته یک برتر کشوری 7 نفره     بانوان     18-19  شهریور ماه    گلستان
4- مسابقات دسته برتر کشوری 7 نفره    بانوان   11-12  شهریور ماه     کرمان
5- تگ راگبی پسران زیر 16 سال کشوری         31 تیرماه          تهران
6- تگ راگبی دختران زیر 16 سال کشوری     1 مرداد ماه        گلستان
شایان ذکر است مسابقات 15 نفره بصورت شش منطقه و سپس 6 تیم برتر در تهران برگزار می گردد که برنامه آن متعاقبا اعلام خواهد گردید.
تاریخ انتشار : شنبه 5 تیر 1395 | نظرات